Titel Datum Schrijver Onderwerp Plaats contact  
Het soldatenboekje uit 1903 2016 Maes, J. Historie Schinnen links
De Drekskar 2016 Rouland, W. Historie Schinnen  
De Familie Arets en aanverwante weldoeners van de parochiekerk te Oirsbeek 2016 Douven, W. Kerk Oirsbeek

copyright

De vereeniging voor eer en deugd 2016 Zwaag, A. Diversen Schinnen  
Het mysterie van de onderaardse gangen rond kasteel Amstenrade 2016 Adriolo, N. Kasteel Amstenrade

Kuyperkaart

Goed geld of slecht geld 2016 Schoonbrood, Fr. Historie Schinnen

Historische atlas

Gouden bruiloft en neomist in Sweikhuizen 2016 Keulers, W. Familie Sweikhuizen

Kadasterkaarten

Oud krantennieuws 2016 Douven, W. Diversen Schinnen  
De posterijen in Schinnen in vroegere jaren 2015 Knarren, L, Historie Schinnen  
Romereis voortrekkers (Verkenners) 1962, Deel 2 2015 Bekkers, Fr. / Zwaag, A. Historie Schinnen  
De H. Lucia,  de vergeten patrones van de parochie St. Lambertus Oirsbeek 2015 Douven, W. Historie Oirsbeek  
Oud krantennieuws 2015 Douven, W. Diversen Schinnen  
Thieske van Austrao 2015 Adriolo, N Folklore Amstenrade  
Mooi zijn de herinneringen aan "Thieske van Austrao 2015 Adriolo, N Folklore Amstenrade  
De Jansenmolen te Oirsbeek 2014 Douven, W. Molens Oirsbeek  
Fanfare St, Caecilia's triomftocht over de Alpen 2014 Meijers, R. Fanfare Schinnen  
Sweikhuizen/Sjweikese 2014 Keulers, W. Historie Sweikhuizen  
Romereis voortrekkers (Verkenners) 1962 2014 Bekkers, Fr. / Zwaag, A. Historie Schinnen  
De scheiding van de twee schuttercompagnieën Oirsbeek En Doenrade 2014 Douven, W. Schutterij Oirsbeek  
Oud krantennieuws 2014 Douven, W. Diversen Schinnen  
Duitse tweedekker maakt op vrijdag 15 nov. 1918 een noodlanding te Amstenrade 2013 Douven, W. Oorlog Amstenrade  
Voorbereiding van de aanleg van het mijnspoor tussen de staatsmijnen Emma en Hendrik vanaf Nuth via Schinnen naar de staatsmijn Maurits in Geleen-Lutterade 2013 Maes, J. Mijnindustrie Schinnen  
Leen- en laathoven en hun goederen te Schinnen, III Wolfhagen e.o. 2013 Vonk, R. Leen- en laathoven Schinnen  
Oirsbekenaar Stephan Hofstede zat als ex-krijgsgevangene en verzetsman na de tweede wereldoorlog vier jaar lang onschuldig in Duits tuchthuis vast 2013 Douven, W. Oorlog Oirsbeek  
Veiling Limburgia Schinnen 2013 Maes, J. Bedrijf Schinnen  
Perikelen rond het koningsvogel en prijsvogel schieten van schutterij St. Lambertus Oirsbeek 2013 Douven, W. Schutterij Oirsbeek  
Sjweikese in vrueger joare 2013 Keulers, W. Historie Sweikhuizen  
Oud krantennieuws 2013 Douven, W. Diversen Schinnen  
Leen- en laathoven en hun goederen te Schinnen en Krekelberg 2012 Vonk, R. Leen- en laathoven Schinnen  
Hoe een eeuwenoude lindeboom met zijn verhaal en boomkruisje op een markante plaats in Puth verdween 2012 Potten, P. Diversen Puth  
De (in)wijding door bisschop Lemmens van de kerk in Puth 2012 Maes, J. Kerk Puth  
Grafmonumenten uit 1639 terug in de kerk van Oirsbeek 2012 Douven, W. Kerk Oirsbeek  
De heerlijkheid Schinnen en haar Oostenrijks verleden 2012 Schoonbrood, Fr. Historie Schinnen  
Epidemieen in Oirsbeek 2012 Douven, W. Ziektes Oirsbeek  
Oud krantennieuws 2012 Douven, W. Diversen Schinnen  
Het oorlogsmonument te Oirsbeek 2011 Douven, W. Oorlog Oirsbeek  
“Het gilde van den Eyseren” en haar slotenmakers te Schinnen 2011 Vonk, R. Ambacht Schinnen  
De Oirsbeekse kerkklokken 2011 Douven, W. Kerk Oirsbeek  
Puth: van rectoraat naar parochie (kerk) 2011 Maes, J. Kerk Puth  
Franse zusters in Schinnen van 1904 – 1912 2011 Ritzen – Nijsten, R. Diversen Schinnen  
Cornelis Leonard Luijten, bouwkundige en architect uit Puth, actief in Roermond en Batavia 2011 Luijten, M. Ambacht Puth  
Oud krantennieuws 2011 Douven, W. Diversen Oirsbeek  
Theo Rutten, een minister uit Schinnen 2010 Martens - Habets, A. Familie Schinnen  
Leen- en laathoven en hun goedern te Schinnen  2010 Vonk, R Leen- en laathoven Schinnen  
Daneken. Een beetje buurtschap in Schinnen 2010 Zwaag, A. Diversen Schinnen  
Is het buurtschap "De Polack" naar een Pool genoemd? 2010 Douven, W. Diversen Oirsbeek  
De oude grafstenen van Oirsbeek 2010 Douven, W. Kerk Oirsbeek  
Slaande ruzie bij de waterput in Doenrade 1729 2010 Douven, W. Diversen Doenrade  
Het ontstaan van het rectoraat Puth 2010 Maes, J. Kerk Puth  
Honderd jaar bakkerij Extra 2009 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. / Dings, J.gs, J. Familie Schinnen  
Oischbeks vasteloavesleed in 1936 2009 Douven, W. Folklore Oirsbeek    
Pater Alfons Cuypers op expeditie in 1934 2009 Cuypers, A. Diversen Algemeen    
Leen- en laathoven en hun goedern te Schinnen I 2009 Vonk, R Leen- en laathoven Schinnen    
Maria van Altijd durende bijstand 2009 Douven, W. Geloof Oirsbeek    
Een bijzondere "sleutel"uit Amstenrade 2009 Smink, H. Geloof Amstenrade    
De oudste miskelk van de parochie St. Dionysius Schinnen 2009 Potten, P. Geloof Schinnen    
MFC "Het patronaat"in Schinnen 2009 Maes, J. Gebouw Schinnen    
Os Mariakapel in Thull 2009 Keulen, J. Folklore Schinnen    
Het conserveren van varkensvlees in vroeger jaren 2009 Nijsten, P. Ambacht Schinnen    
Lijst der koningen van de schutterij St. Gertrudis Amstenrade 2008 Smink, H. Schutterij Amstenrade    
Gedicht over de bewoners van Hegge 2008 Haerden, J. Folklore Schinnen    
Onverwacht bezoek in 1923 van H.M. Koningin-Moeder Emma aan kasteeel Amstenrade 2008 Douven, W. Kasteel Amstenrade    
Roos Simon, de eerste juf van Hummeloord 2008 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Onderwijs Schinnen    
Wie God bemint is nimmer blind 2008 Zwaag, A. Geloof Sweikhuizen    
Rivaliteit tussen de "Muus" of "Muskes" en de "Musketiers" 2008 Douven, W. Vereniging Oirsbeek    
Harmonie "De Nederlanden" gaat voor het eerst in haar bestaan op concours 2008 Schepers, H Vereniging Amstenrade    
Turbulente raadsverkiezing 2008 Maes, J. Overheid Schinnen    
Wil de echte vader opstand 2008 Dormans, H. Familie Oirsbeek    
Weldadige Stichting Jan de Limpens 2007 Douven, W. Familie Doenrade    
Schutterij St. Lambertus uit Oirsbeek in 1932 2007 Douven, W. Vereniging Oirsbeek    
Meisjesschool op de Berg in Puth 2007 Lemans, J. Onderwijs Puth    
In memoriam Hub Bertrand/Hub Janssen 2007 Maes, J. / Kaijser, Fr. Diversen Algemeen    
Het kerkkoor van Amstenrade 2007 Orbons, P. Vereniging Amstenrade    
Een voormalig gemeentehuis in Schinnen 2007 Gelissen, J. Huis Schinnen    
De naam Oirsbeek 2007 Douven, W. Dialect Oirsbeek    
Bie Vincent op 't good in Doonder 2007 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Boerderij Doenrade    
Kinderspelen van vroeger 2006 Maes, J. Folklore Schinnen    
Kasteel Terborgh, de geschiedenis 2006 Zwaag, A. Kasteel Schinnen    
Kasteel Terborgh en de Heerlijkheid Schinnen 2006 Zwaag, A. Kasteel Schinnen    
Jong geleerd, is oud gedaan 2006 Dormans, H. Misdaad Schinnen    
Het geslacht Beckers twee eeuwen burgemeester 2006 Schoonbrood, J. Familie Schinnen    
Het 60 jarig bestaan van de Mariagrot in Oirsbeek 2006 Douven, W Kerkgebouw Oirsbeek    
Geschiedenis van de Hoeve Krekelberg 2006 Schoonbrood, J. Boerderij Schinnen    
De sjoester van Oirsbeek 2006 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Ambacht Oirsbeek    
Bouw van een nieuwe kerk in 1830 in Oirsbeek 2006 Douven, W. Kerkgebouw Oirsbeek    
Bevestiging in 1751 van het in 1739 gestichte lof en jaargetijde voor prinses Elisabeth van Salm 2006 Douven, W. Adel Amstenrade    
Bedelbrief aan graaf Arthur Marchant et d' Ansenbourg te Amstenrade 2006 Douven, W. Adel Amstenrade    
Anders gekend / bekend 2006 Maes, J. Folklore Schinnen    
Willem Gielkens, 50 jaar trouw aan het vaandel 2005 Smink, H. Vereniging Amstenrade    
Ons Tuinhuis 2005 Pötgens, T. Ambacht Schinnen    
Ons streekmuseum 2005 Zwaag, A. Folklore Algemeen    
Klooster "Op de Berg" 2005 Maes, J. Klooster Schinnen    
Gerard Fleischeuer overleed voor 60 jaar in Dachau 2005 Wolters, L. Vereniging Oirsbeek    
Een persoonlijk verhaal van een vakman 2005 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Ambacht Schinnen    
Een kleine eeuw geleden 2005 Zwaag, A. Folklore Schinnen    
Demografische gegevens Schinnen 2005 Dormans, H. Diversen Schinnen    
De Oirsbeekenaar Jan Joseph Habets 2005 Douven, W. Biografie Oirsbeek    
Vraagbaak voor den boer 2004 Spoelstra, B. Boerderij Algemeen    
Over het ontstaan van schutterij Amstenrade 2004 Wolters, L. Vereniging Amstenrade    
Mythen en sagen, dwergen en kabouters 2004 Dings, J. Folklore Schinnen    
Leven in regio einde van 18e eeuw 2004 Douven, W. Folklore Oirsbeek    
Legerbenden in onderbank Oirsbeek 2004 Douven, W. Oorlog Oirsbeek    
Graaf Willem d'Ansembourg de sigaar 2004 Douven, W. Adel Amstenrade    
Gouden jubileum slag bij Waterloo in 1865 2004 Kaijser, Fr. Oorlog Algemeen    
De oorsprong van het woord "Lynchen" 2004 Giezenaar, Sj. Misdaad Algemeen    
De Oirsbeekse wielerbaan 2004 Douven, W. Vereniging Oirsbeek    
De burgerwacht van Amstenrade 2004 Dormans, H. Vereniging Amstenrade    
Waterperikelen in Puth 2003 Kaijser, Fr. Gezondheid Puth    
Warm pleidooi terugkeer "Foekepot" 2003 Douven, W. Folklore Oirsbeek    
Vliegtuigcrash achter afsluitdijk 2003 Spoelstra, B. Oorlog Algemeen    
Tragische dood na bedevaart 2003 Douven, W. Familie Doenrade    
Rechtszaak heren Geleen en Schinnen 2003 Dormans, H. Adel Schinnen    
Parenteel van Goswinus Hundtgens 2003 Knarren, W. Familie Schinnen    
Koster van Oirsbeek vals beschuldigd 2003 Douven, W. Misdaad Oirsbeek    
In Memoriam 2003 Schoonbrood, J. Diversen Schinnen    
In den Zwaan, een huis in Sweikhuizen 2003 Zwaag, A. / Kaijser, Fr. Familie Sweikhuizen    
Honderd jaar stroopfabriek Canisius 2003 Douven, W. Ambacht Schinnen    
Franse bezetting in Oirsbeek (deel 2) 2003 Douven, W. Frans Oirsbeek    
Fabritius 2003 Dings, J. Familie Schinnen    
De varkensblaas 2003 Maes, J. Ambacht Schinnen    
Zjwarte poes 2001 Hoens, Meester Liedje Doenrade    
Twee dienders uit Schinne 2001 Spoelstra, B. Misdaad Schinnen    
Schinnen tot gemeente verheven 2001 Hermans, E. / Schoonbrood, J. Diversen Schinnen    
Roomboterfabriek "St. Dionysius" Schinnen 2001 Potten, P. Ambacht Schinnen    
Nogmaals: Plinthos, steenfabriek in Schinnen 2001 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Ambacht Sweikhuizen    
Nieuws uit drie eeuwen 2001 Kaijser, Fr. Diversen Algemeen    
Limburgsche toponymie 2001 Roukens, W. Dialect Algemeen    
Het Limburgse Groene Kruis (1935-1941) 2001 Martens, A. / Kamionka, J. Vereniging Schinnen    
Het Kruisteken 2001 Erkens, T. Geloof Algemeen    
Ene dreuge zomer 2001 Vroomen, Meester Dialect Oirsbeek    
De Karrehondj en de hondsjkar 2001 Erkens, T. Ambacht Algemeen    
De Beul 2001 Spoelstra, B. Misdaad Algemeen    
Concert Harmonie De Nederlanden Amstenrade 1864 2001 Kaijser, Fr. Vereniging Amstenrade    
Wedervaren van een Doenraadse jongen 1999 Orbons, H. Oorlog Doenrade    
Reglement Schutterij Oirsbeek en Doenrade (1805) 1999 Douven, T. Vereniging Oirsbeek    
Regelementen nachtwacht Oirsbeek 1852 1999 Miltenburg, P. Misdaad Oirsbeek    
Plinthos, een steenfabriek in Schinnen 1999 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Ambacht Sweikhuizen    
Oudste beschreven inwoner van Schinnen 1999 Hermans, E. Diversen Schinnen    
Ode aan de Wintraak 1999 Janssen, H. Dialect Wintraak    
Nogmaals "Het Vergeten Leger" 1999 Kaijser, Fr. Oorlog Schinnen    
Lotgevallen 1999 Spoelstra, B. Oorlog Puth    
Kunstschilder Henri Ritzen 1999 Martens, A. / Kamionka, J. Ambacht Schinnen    
Insecten en kevers in karrensporen 1999 Koten, J. Diversen Schinnen    
Fundatie Reymersbeek 1999 Smeets, T. Adel Schinnen    
Eindelijk heeft Schinnen een Indie-monument 1999 Cuijpers, H. Oorlog Schinnen    
Doenrader pachtcontract 1999 Koten, J. Overeenkomst Doenrade    
De Polak 1999 Habets, J. Diversen Oirsbeek    
De lange arm der wet (deel III) 1999 Spoelstra, B. Misdaad Algemeen    
Amstenrade in de jaren 1915 tot 1930 1999 Kaijser, Fr. Diversen Amstenr.    
Wet is wet, ook in 1821! 1998 Miltenburg, P. Weg Schinnen    
Uitslag enquete 1997 1998 Spoelstra, B. Vereniging Schinnen    
Register weldadigheid Schinnen 1998 Smeets, T. Diversen Schinnen    
Mijmeringen van een tevreden mens 1998 Extra, G. Folklore Oirsbeek    
Klok voor de kinderkamer van prinses Juliana 1998 Miltenburg, P. Adel Schinnen    
Kasteel Amstenrade, vluchthaven in 1790 1998 Orbons, P. Kasteel Amstenr.    
Het vergeten leger 1998 Kaijser, Fr. Oorlog Schinnen    
De lange arm der wet (deel II) 1998 Spoelstra, B. Misdaad Algemeen    
De galg van Amstenrade 1998 Spoelstra, B. Misdaad Amstenrade    
Buitengewone voorvallen in 1861 en 1862 1998 Miltenburg, P. Diversen Schinnen    
Amstenrade in de jaren 1915 tot 1930 1998 Kaijser, Fr. Diversen Amstenr.    
Weldadige Stichting de Limpens 1997 Koten, J. Onderwijs Doenrade    
Smokkelverhalen uit de 20-er en 30-er jaren 1997 Miltenburg, P. Misdaad Doenrade    
Slotenmakers in de 18e eeuw 1997 Kaijser, Fr. Ambacht Schinnen    
Over sociale controle gesproken 1997 Miltenburg, P. Diversen Amstenr.    
Over gewone Oirsbeekse mensen 1997 N.N. Biografie Oirsbeek    
Oude gebruiken in Oirsbeek 1997 Habets, J. Folklore Oirsbeek    
Onderaardse gang en spelonken in Schinnen 1997 Pijls, H. Boerderij Schinnen    
Misdaad in Oirsbeek, in de Franse tijd 1997 Kaijser, Fr. Misdaad Oirsbeek    
Mgr. Peter Joseph Savelberg 1997 Martens, A. Gezondheid Algemeen    
Koningin Wilhelmina in Oirsbeek en Amstenrade 1997 Koten, J. Adel Oirsbeek    
Herstel Veldkruis Kluisstraat Doenrade 1997 Goffin, J. Kruis Doenrade    
Een dodelijk ongeval in Sweikhuizen 1997 Miltenburg, P. / Kaijser, Fr. Ambacht Sweikhuizen    
De staatsmijnen en hun spoorwegen 1997 Erkens, T. / Meijers, R. Mijnindustrie Schinnen    
De lange arm der wet (deel I) 1997 Spoelstra, B. Misdaad Algemeen    
De Franken en een stukje Middeleeuwen 1997 Hermans, E. Diversen Schinnen    
Crescendo Doenrade, 50 jaar gemengd koor 1997 N.N. Vereniging Doenrade    
Sweikhuizen in de Franse tijd 1996 Hermans, E. Frans Sweikhuizen    
Straat- en veldnamen 1996 Meulenberg, M. Diversen Oirsbeek    
Spaanse rovers in Amstenrade 1996 Kaijser, Fr. Misdaad Amstenrade    
Oirsbeek 1996 Meulenberg, M. Diversen Oirsbeek    
Negentig jaar paardesport in Schinnen 1996 Damoiseaux, P. Vereniging Schinnen    
Mijnbouw in Schinnen 1996 Schoonbrood, J. / Erkens, T. Ambacht Schinnen    
In geuren en ……… 1996 Hermans, H. Biografie Schinnen    
Het Limburgse Groene Kruis 1996 Martens, A./ Kamionka, J. Vereniging Schinnen    
Het graafschap Amstenrade en …….. 1996 Orbons, H. / Schoonbrood, J. Kasteel Amstenr.    
Herinneringen van een negentigjarige 1996 Kierkels, T. Ambacht Schinnen    
Een priesterleven 1996 Erkens, T. / Janssen, H. Geloof Puth    
Een komood met klinkende munt 1996 Koten, J. Diversen Algemeen    
Een goede en mooie geste vanuit Huize Doenraedt 1996 Koten, J. Diversen Doenrade    
Een "Schinoas" in Amerika 1996 Damoiseaux, P. Biografie Schinnen    
Dokter Hermans, een kleurrijke figuur 1996 Spoelstra, B. Biografie Schinnen    
De pest in middeleeuws Europa 1996 Miltenburg, P. Gezondheid Algemeen    
Verbannen uit de heerlijkheid Amstenrade 1995 Journalist Gerecht Amstenrade    
Toen achternamen ……. 1995 Journalist Diversen Oirsbeek    
Stroop uit Puth 1995 Spoelstra, B. Ambacht Puth    
Sjennesje Nostalgie 1995 Schoonbrood, T. Liedje Schinnen    
Het "Doonderhuuske" 1995 Hoens, J. Kasteel Doenrade    
Feestjaar voor Doenrade 1995 Goffin, S. en J. Kerkgebouw Doenrade    
Cathje Pijls 1995 Schoonbrood, J. / Knarren, W. Familie Schinnen    
Biografie meester J.A. Hoens 1995 Goffin, S. en J. Onderwijs Doenrade    
Bidprentjes 1995 Miltenburg, P. Geloof Schinnen    
Twee die zich verzetten …….. 1994 Spoelstra, B. Oorlog Oirsbeek    
Succesvolle burgerhulp aan het verzet 1994 Miltenburg, P. Oorlog Schinnen    
Regels, cijfers, verordeningen 1994 Wind de, P. Oorlog Schinnen    
Puth in een gedenkwaardig tijdperk 1994 Schins, F. Oorlog Puth    
Pilotenhulp 1994 Erkens, T. Oorlog Schinnen    
Oorlog en Verzet 1994 Keulen, J. Oorlog Schinnen    
Oorlog en bevrijding in Oirsbeek 1994 Wolters, M. Oorlog Oirsbeek    
Ondergedoken in Schinnen 1994 Schoonbrood, J. Oorlog Schinnen    
Losse snippers 1994 Spoelstra, B. Oorlog Schinnen    
Kaart Luchtbeschermingsdienst 1994 Spoelstra, B. Oorlog Schinnen    
Jaar (50) Bevrijding Puth 1994 Delarue, T. Oorlog Puth    
Een vijand die in Schinnen sneuvelde 1994 Spoelstra, B. Oorlog Schinnen    
Drie kazematjes 1994 Spoelstra, B. Oorlog Schinnen    
Dagboek laatste oorlogsweken, sept. 1944 1994 Hermans, P. Oorlog Schinnen    
Wanjelend door Ouwd Doonder 1993 Schmitt, M. Liedje Doenrade    
Sterfdag (100e) van Jos Habets 1993 Spoelstra, B. Diversen Oirsbeek    
Politieke liederen in Limburg 1993 Habets, J. Liedje Oirsbeek    
Openbare verkoop roerende goederen 1993 Koten, J. Geloof Amstenrade    
Kruis Vielderweg 1993 Keulen, M. Kruis Doenrade    
Kapel Doenrade 1993 Goffin, J. Kerkgebouw Doenrade    
Heringebruikname kruisbeeld Terborg 1993 N.N. Kruis Schinnen    
Een zelfdoding in 1716 1993 Spoelstra, B. Diversen Doenrade    
Dieteren in Schinnen 1993 Diederen, J. Familie Doenrade    
De wapens van Huyn 1993 Schrijnemakers, M. Adel Amstenrade    
De huisartsen van Amstenrade en Oirsbeek 1993 Spoelstra, B. Gezondheid Amstenrade    
De Danikerberg als executieplaats 1993 Spoelstra, B. Misdaad Puth    
De Alfa Brouwerij 1993 Miltenburg, P. Ambacht Schinnen    
Amstenrade: 2 priesters uit èèn gezin 1993 Koten, J. Geloof Amstenrade    
Zo maar een doopakte ? 1992 Liedekerken, J. Biografie Schinnen    
Schinnen 3x geplaagd door dysenterie-epidemie 1992 Diederen, J. Gezondheid Schinnen    
Patriarch Paul Huyn en Amstenrade 1992 Schrijnemakers, M. Geloof Amstenrade    
Luchtoorlog boven Schinnen (deel 2) 1992 Spoelstra, B. Oorlog Schinnen    
Landmeters Diederen 1992 Diederen, J. Ambacht Puth    
L.O. Schinnen schoolfoto's (1910) 1992 Ruyters, J. Onderwijs Schinnen    
Hommert 1992 Koten, J. Dialect Amstenrade    
Het geslacht Huyn 1992 Schrijnemakers, M. Adel Amstenrade    
Genealogie Ritzen 1992 Koten, J. Familie Amstenr.    
De bevrijding in 1944 had ook een donkere kant 1992 Erkens, T. Oorlog Schinnen    
Bewaarschool 1921 (Op de Berg) 1992 Ruijters, J. Onderwijs Schinnen    
"Geheimzinnige" waterput Kasteel Terborg 1992 Potten, P. Kasteel Schinnen    
Vooralsnog ………. 1991 Koten, J. Diversen Oirsbeek    
Visitatie Koyebeesten 1991 Koten, J. Gezondheid Schinnen    
Veldkruis Vielderweg / Clouserweg 1991 N.N. Kruis Doenrade    
Reglement Schutterij Oirsbeek en Doenrade 1991 Douven, T. Vereniging Oirsbeek    
Reglement Kerkklokken (1854) 1991 Koten, J. Kerkgebouw Schinnen    
Oirsbeekse armenzorg 18e eeuw 1991 Beumers, R. Vereniging Oirsbeek    
Luchtoorlog boven Schinnen (deel 1) 1991 Spoelstra, B. Oorlog Puth    
Kleuterschool te Schinnen 1991 Koten, J. Onderwijs Schinnen    
Huurovereenkomst (1746) 1991 Koten, J. Overeenkomst Schinnen    
Historische Snippers 1991 Koten, J. Geloof Schinnen    
Het heem op de löss 1991 Land v. Herle, 5-6-1951 Huis Oirsbeek    
Fam. Huyn Amstenrade / Geleen 1991 Schrijnemakers, M. Adel Amstenrade    
Dieren te Sweikhuizen 1991 Herberghs, L. Diversen Sweikhuizen    
De Waard en de Movert 1991 Hoens, J. Weg Doenrade    
De kromme bauwm ….. kepot 1991 Pirnay, J.E. Liedje Oirsbeek    
Brommelen 1991 Koten, J. Diversen Algemeen    
Amstenrade: parochie begin 19e eeuw 1991 L.D., 12-4-1961 Geloof Amstenrade    
Kleine Monumenten (veldkruisen) 1990 Redactie Kruis Algemeen    
Voortekens (44) van regen 1989 Maasgouw, 1889 Folklore Algemeen    
Vispoel te Hommert 1989 Koten, J. Gerecht Amstenrade    
Villa Vaesrade-Schinnen 1989 Wolters, M. Romeins Oirsbeek    
Twee brieven aan J.L.C. de Limpens 1989 Koten, J. Ambacht Doenrade    
Toponymen in Amstenrade 1989 Koten, J. Dialect Amstenrade    
Schuilkapel Puth 1989 Potten, P. Kerkgebouw Puth    
Romeinse villa's Zuid-Limburg 1989 Wolters, M. Romeins Algemeen    
Pastoor Amstenrade (1676) 1989 Koten, J. Geloof Amstenrade    
Oudste grafkruis kerkhof Schinnen 1989 Potten, P. Kruis Schinnen    
Openbare verpachting oliemolen te Schinnen 1989 Koten, J. Molen Schinnen    
Nomina Communicantii Schinnen 1989 Koten, J. Geloof Schinnen    
In Memoriam J.Daniëls 1989 Redactie Diversen Algemeen    
Hoe men de huisdieren aanspreekt 1989 Maasgouw, 1889 Dialect Algemeen    
F.J. Limpens, soldaat, 1808-1812 1989 Schrijnemakers, A. Frans Amstenrade    
De Nuuje Spegel 1989 Neerhoven v. J./ Nijssen, H. (v) Dialect Algemeen    
Zes oude grafkruisen 1988 Potten, P. Kruis Schinnen    
Wat aanwezig in kerk Schinnen (1666) ? 1988 Koten, J. Kerkgebouw Schinnen    
Wat aanwezig in kerk Amstenrade (1666) ? 1988 Koten, J. Kerkgebouw Amstenrade    
Visitatie Amstenrade (1838) 1988 Koten, J. Kerkgebouw Amstenrade    
Rijksmonumenten Schinnen 1988 Wolters, M. Diversen Algemeen    
Prent Jacob Hoen 1988 Meulenberg, M. Geloof Oirsbeek    
Pagtzedule als struikelblok 1988 Koten, J. Overeenkomst Oirsbeek    
Oet Vrieje Gaon ….. 1988 Hoens, J. Liedje Algemeen    
Muziek in kerk Amstenrade 1988 Koten,J. Kerkgebouw Amstenrade    
Lijst pastoor-deken Rutten 1988 Koten, J. Geloof Schinnen    
Kwakzalvers in de 18e eeuw 1988 Koten, J. Ambacht Algemeen    
Klacht van de Puther torenklok 1988 Donners, J. Liedje Puth    
Inventaris Kasteel Amstenrade (C. Lamoral) 1988 Koten, J. Kasteel Amstenrade    
Hoonder-Driek 1988 Meulenberg, M. Misdaad Doenrade    
Heren en Vrouwen, Schinnen 1988 Hermans, E. Adel Schinnen    
Hand- en spandiensten 1988 Extra, G. Ambacht Schinnen    
Enkele munteenheden 1988 N.N. Diversen Algemeen    
Controverse (18e eeuw) in Amstenrade 1988 Koten, J. Gerecht Amstenrade    
Bewoners Wintraak (1910) 1988 Daniëls, J. Biografie Puth    
Amstenrade en boeiend 1988 Koten, J. Weg Amstenrade    
Adellijke heren en jachtrecht 1988 Meulenberg, M. Overeenkomst Doenrade    
Zij droegen schoeisel 1987 Koten, J. Ambacht Doenrade    
Verwelkomstlied 1987 Hermans, E. Liedje Amstenrade    
Sweikhuizen en Stammenhof 1987 Hermans, E. Boerderij Sweikhuizen    
Stichting de Limpens + Huis Doenrade 1987 Hermans, E. Kasteel Doenrade        
Roofoverval "Straotje" (1750) 1987 Potten, P. Misdaad Puth    
Pagtzedule 1987 Koten, J. Overeenk. Amstenrade    
Napoleon keizer 1987 Hermans, E. Liedje Oirsbeek    
Monumentendag 1987 1987 N.N. Kasteel Amstenrade    
Liedjes en versjes 1987 Kierkels, T. Liedje Puth    
Landmeten voor 1794 1987 Harmsen, T. Ambacht Schinnen    
Keukenlatijn 1987 Daniëls, P. Dialect Algemeen    
Holleweg van Schinnen 1987 Donners, M. Liedje Schinnen    
Enkele oude volksgebruiken 1987 N.N. Folklore Sweikhuizen    
Ei Sjtökske Goud 1987 Pirnay, J. Liedje Algemeen    
Bie Fritske en Moedje in Böhmerwald 1987 Potten, P. Diversen Schinnen    
Auw Gezëkdes 1987 N.N. Liedje Algemeen    
Archeologische monumenten 1987 Wolters, M. Opgraving Schinnen    
Van verleden naar heden 1986 Daniëls, P. Romeins Schinnen    
SjennËse Kal 1986 Nijssen, H. Dialect Algemeen    
Patenten (1807) 1986 Koten, J. Ambacht Schinnen    
Pachtperikelen (1696) 1986 Koten, J. Overeenkomst Amstenrade    
Opgravingen te Sweikhuizen 1986 Wolters, M. Opgraving Sweikhuizen    
Ode aan mjn dorp 1986 Meulenberg, M. Liedje Oirsbeek    
Keuning Sjötterie 1986 Tillmans, M. Vereniging Schinnen    
Keizerlijke soldaat 1986 Jaegers, A. Frans Schinnen  
Het verdwenen mijnspoor 1986 Potten, P. Mijnindustrie Schinnen  
Grafkruisen Pastorie Amstenrade 1986 Potten, P. Kruis Amstenrade  
Bokkerijderslied vers 55, 1744 1986 N.N. Liedje Algemeen  
Beschermd dorpsgezicht Amstenrade 1986 Smeets, F. Huis Amstenrade  
Als je fietst zie je meer ! 1986 Goffin, J. en L. Boerderij Algemeen  
Watermolen Heisterbrug 1985 N.N. Molen Schinnen  
Verzonken kasteel Borgerbroek 1985 Nijssen, H. Kasteel Schinnen  
Nagelbeek 1985 Nijssen, H. Boerderij Schinnen  
Moordkruis Lindeweg 1985 Potten, P. Kruis Schinnen  
Moordkruis Kleindoenraderweg, Doenrade, 1673 1985 Potten, P. Kruis Doenrade  
Landbouw-casino 1985 Jaegers, A. Vereniging Schinnen  
Kluis Doenrade 1985 Koten, J. Diversen Doenrade  
Klankveranderingen in Schinnens dialect 1985 Nijssen, H. Dialect Algemeen  
Kapelke Op de Kring, Puth 1985 N.N. Kerkgebouw Puth  
het Kruutske, Amstenrade 1985 Potten, P. Kruis Amstenrade  
Handboogschutterij St. Sebastiaan, Nagelbeek 1985 Extra, G. / Potten, P. Vereniging Schinnen  
Hagensleen te Hegge 1985 Wolters, M. / Potten, P. Boerderij Schinnen  
Grafkruis - fragmenten Oirsbeek 1985 Potten, P. Kruis Oirsbeek  
G. Daniëls / S.I.P. Sleinada 1985 Daniëls, J. Geloof Schinnen  
Drinkwaterputten Puth 1985 Potten, P. / Gerards, Z. Diversen Puth  
Dorpstraat 1, Oirsbeek 1985 Wolters, M. Boerderij Oirsbeek  
De eeuwen trotserend……. 1985 Pirnay, J. Kerkgebouw Oirsbeek  
Beroepstaat in de Franse tijd 1985 Koten, J. Ambacht Oirsbeek  
Belastingen in de Franse periode 1985 Meulenberg, J. Belasting Oirsbeek  
Oude grafkruisen Julianapleintje 1984 Potten, P. Kruis Schinnen  
Monument Wolfhagen 1 1984 Wolters, M. Kasteel Schinnen  
Geschiedenis Werkgroep Historie Schinnen 1984 Potten, P. Vereniging Algemeen  
Brieven bisschoppen Duitse bezetting 1984 Haagmans, J. Oorlog Algemeen  
Belastingen, zo oud als …. 1984 Koten, J. Belasting Oirsbeek  
Adressenboekje A. Hoen 1984 Jaegers, A. Geloof Schinnen