Jaarboeken van vereniging “Historie Schinnen”


Na het oprichten van onze vereniging werden aanvankelijk periodieken uitgegeven

en verspreid onder de leden en abonnees. Deze periodieken verschenen vanaf 1984 om de 4 maanden. Aangezien in een periodiek slechts korte artikelen konden worden geplaatst werd besloten vanaf 1988 jaarlijks een z.g. jaarboek uit te geven, met daarin artikelen die een gedegen bijdrage moeten bevatten en aan de doelstellingen van onze vereniging moeten voldoen. Tevens moet het een plezier zijn, voor een zo breed mogelijk publiek, om het te lezen.


De lezer zal beoordelen of we daarin zijn geslaagd. Maar gezien het enthousiasme, waarmee de vele auteurs aan de diverse artikelen en bijdragen hebben gewerkt, kunnen we niet anders concluderen dan dat de jaarboeken de spirit van Schinnen in zich hebben.
Onze gemeente heeft veel te bieden op historisch, cultureel en ambachtelijk gebied.
Mede door de, reeds eerder genoemde, samenwerking met de gemeente kunnen we steeds weer ons jaarboek met veel succes uitgeven. Ook het jaarboek van dit jaar zal weer veel interessante artikelen herbergen.

Abonnees ontvangen het jaarboek tegen de prijs van 10 euro.
Losse verkoop geschiedt tegen de prijs van 12,50 euro (excl. mogelijke verzendkosten). Zie ook boeken overzicht

 

Kadasterkaarten