De voorzitter aan het woord

Indien u deze homepage heeft geopend, blijkt hieruit enige belangstelling voor onze vereniging Historie Schinnen. Weliswaar ontstaan in 1980 in de voormalige gemeente Schinnen, vlak voor de herindeling. Meteen na de herindeling is de vereniging gestart met het aantrekken van mensen uit alle dorpskernen van de gemeente Schinnen. Hoewel de actieve deelname van  leden uit Sweikhuizen en Puth er momenteel niet is, doen we toch ons best navorsing te doen in deze beide dorpskernen en daarover te publiceren.

We hebben een nauwe samenwerking met het gemeentebestuur o.a. op het gebied van naamgeving van straten en het onderhoud en instandhouden van wegkruisen. Ook hebben we zitting in de gemeentelijke monumentencommissie.

Met zo'n 25 actieve leden, die ieder afzonderlijk een eigen of gezamenlijk deel van het werkterrein voor hun rekening nemen, waarover op deze website nog meer.

Heeft u belangstelling voor de (streek)geschiedenis van Schinnen, op welk gebied dan ook, dan bent u van harte welkom binnen onze vereniging. Bent u bijvoorbeeld geļnteresseerd in genealogie en komen uw voorouders uit deze streek, dan kunnen we u zeker helpen met onze uitgebreide genealogische bibliotheek. Tevens beschikken wij over het complete archief van de schepenbank, de successierechten en andere gegevens uit de periode 1500 tot 1794 van de huidige gemeente Schinnen op microfiche, zoals u ook kunt vinden in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Het betreft hier ongeveer 70.0000 pagina’s en we zijn volop bezig deze te indexeren. We zijn, middels onze Bieb, als het ware een verlengstuk van het gemeentearchief. Om dit archief te ontcijferen hebben we nog man(vrouw) kracht nodig.

Kom zonder verplichting eens bij ons langs op de dinsdagavond tussen 20 en 22 uur in ons verenigingslokaal Burg. Pijlstraat 1A te Schinnen.

Jo Schoonbrood
Voorzitter