Het bestuur van de Vereniging Historie Schinnen is als volgt samengesteld:

 

 

 voorzitter: Jo Schoonbrood

jo.schoonbrood@historie-schinnen.nl

 

secretaris: VACANT

info@historie-schinnen.nl

 

penningmeester: Frank Smeets

jbfs72@gmail.com

 

 

bestuursleden:

mevr. Anneke Zwaag,

bestuursfunctie VACANT

 

secretariaatsadres:

 

Vereniging Historie Schinnen

p/a Burg. Pijlsstraat 1c

6365 CH  Schinnen (NL)

 

bankrelatie:

 

Rabobank:

IBAN: NL30RABO0146451473

BIC: Rabo NL 2U

Vereniging Historie Schinnen

p/a Zwarte Graaf 12

6439 BB  Doenrade (NL)

 

anbi:

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 803155505