Wat zijn onze doelstellingen

* Het verzamelen en beheren van allerlei historische voorwerpen, met de bedoeling ze (periodiek) tentoon te stellen.
* Het verzamelen van allerlei oude geschriften, foto's, oude dorps- en kadasterkaarten e.d.
* Het verzamelen van boeken, programmaboekjes, kranten (knipsels) etc., alles wat te maken heeft met de oude en recente historie van Schinnen
* Het organiseren van: lezingen, het tonen van films, dia's en videofilms en excursies naar bezienswaardigheden elders.
* Het opzetten, helpen en adviseren bij stamboomonderzoek (genealogie).
* Het opbouwen en beheren van een bibliotheek.
* Het uitbrengen van een Jaarboek met steeds diverse onderwerpen uit vroeger tijden, veelal m.b.t. de dorpskernen.
* Het uitbrengen van thematische boekwerken w.o. fotoboeken.

Activiteiten van de vereniging
Onze vereniging houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van o.a. genealogie, streekgeschiedenis, dialect, archeologie en monumenten.

Genealogie en Streekgeschiedenis:
De leden die genealogie/streekgeschiedenis tot hun aandachtsgebied rekenen houden zich vooral bezig met de studie van familiegeslachten en hun onderlinge verwantschappen, neergelegd in een stamboom, kwartierstaat, parenteel en andere beschrijvingsvormen. Het nagaan van voorouderlijke levensomstandigheden brengt elke (amateur) genealoog haast automatisch in aanraking met allerlei facetten van de streekgeschiedenis.

Monumenten:
Er wordt gewerkt aan de beschrijving van oude en moderne monumenten in de gemeente Schinnen. In de jaarboeken vindt u regelmatig artikelen geschreven door onze leden.

Wegkruisen:
Wij werken al jaren aan de opsporing, het herstel en documentatie van wegkruisen, kapellen en kerken binnen de gemeente. Er is dan ook een boek verschenen met wandel- en fietsroutes langs de wegkruisen binnen onze gemeente.

Archeologie:
Gebleken is dat zich in het verleden nogal wat heeft afgespeeld in en rond ons gebied. Om dit te vinden en te publiceren moeten we nogal wat onderzoek verrichten en letterlijk en figuurlijk moet het een en ander nog worden blootgelegd. Als vereniging mogen we ons verheugen in een collectie prehistorische vondsten en "die ons door een lid werden geschonken".

Documentatie:
Wij beschikken over een collectie boeken met streekgeschiedenis. Deze is ondergebracht in een archief. Ook kan men hier studiemateriaal vinden over verschillende andere historische aspecten.
Via o.a. het verwerven, door aankoop en het in bruikleen krijgen van collecties, maken wij het mogelijk dat onze leden en andere belangstellenden
gebruik kunnen maken van deze verzamelingen.
Uiteraard zorgen wij voor beheer, onderhoud en aanschaf van nieuwe boeken en tijdschriften.

Dialect:
Wij zijn bezig met de dialecten van Schinnen. Wij werken aan woordenlijsten, spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden, liedjes, gedichten en verhalen welke vroeger en nu nog binnen onze kernen worden gebruikt.

Foto’s:
Foto’s worden met veel zorg behandeld. Wij hebben ons tot doel gesteld zoveel mogelijk foto’s te verzamelen en deze te publiceren in fotoboeken. (N.B. Dit is een doelstelling die deels is gerealiseerd en deels nog verwezenlijkt moet worden). Wij hebben inmiddels een zeer uitgebreide collectie foto’s van Schinnen, waarop de vereniging trots kan zijn. Onlangs mochten we een grote collectie foto’s en negatieven in ontvangst nemen van een inwoner van Schinnen. Het sorteren en benoemen hiervan zal geruime tijd in beslag nenem.

Kadasterkaarten