Puth


Puth is onstaan langs de weg die in de Romeinse tijd reeds liep van Tuddern naar Maastricht en dankt zijn naam aan de waterputten die aldaar lagen. Dat zich aldaar mensen vestigden was ook een gevolg van de vruchtbare grond op het plateau.


Gerestaureerde boerderij van de gebroeders Keesmekers. gelegen Aan het Lindjen. Thans bewoond door de heer Notten.
maak groter
De boerderij annex woonhuis van de familie Hub Janssen gelegen aan de Onderste Puth 75 in Schinnen.
maak groter
Foto gemaakt omstreeks 1930 vanaf de kerktoren. De foto werd gemaakt door de heer Hermens uit 't Straotje.
In het grote pand links op de foto woonde de fam. Bex, voorheen winkelpand met schildersbedrijf. Dit pand was laatstelijk eigendom van Luc Ritzen en Nicolle Janssen, eerst genoemde, zoon van Frans Ritzen en Ria Nijsten uit Schinnen. Achter het pand is de weg Onderste Puth zichtbaar en gedeeltelijk het pand dat destijds eigendom was van de kinderen Jansen. Rechts op de foto boerderij van Lambert Delarue (voorheen Pijls) met het puthuisje.
maak groter
Deze woning stond schuin tegenover de Knitgensgats; vroeger bewoond door de familie Kamps, daarna de familie Vervuurt die deze woning in 1958 verbouwden.
maak groter
Boerderij van de fam. Maes
maak groter
De smidse van de familie Diederen. Links Oma Diederen-Bex, in het midden smid Diederen, rechts Johan Diederen.
maak groter
Ga naar pagina: 1 2 3 4 5 volgende pagina
webmaster.