Financiele overzichten en bijzonderheden van de Vereniging Historie Schinnen

 

ANBI-instelling

 

De vereniging is met ingang van 1 januari 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ( RSIN 8031.55.505 ) Door deze erkenning is het voor particulieren en bedrijven mogelijk om fiscaal aftrekbare giften aan de vereniging te doen. Dat is een prettige bijkomstigheid, maar het voordeel voor onze vereniging ligt vooral in de kans om sneller toegang te krijgen tot landelijke subsidiefondsen.

Hoe dan ook, Historie Schinnen heeft nog tal van projecten op stapel staan. Nieuwe werkende leden zijn van harte welkom. Kom op dinsdagavond tussen 20.00 u – 22.00 u. eens binnen lopen in ons verenigingslokaal aan de Burg. Pijlsstraat 1A te Schinnen. U bent van harte welkom. De koffie/thee staat voor u klaar.

 

Jaarcijfers 2014 en 2015:  baten en lasten

     

Openbaarheid Duitse dtb-registers per 1 januari 2009 verruimd

Met ingang van 1 januari 2009 is in Duitsland de toegankelijkheid van dtb-gegevens verruimd. Duitsland kende altijd een bijzonder restrictief beleid ten aanzien van openbaarheid van de dtb-registers. Dit tot grote verbazing en frustratie van niets- vermoedende Nederlandse genealogen. Door een wetswijziging mogen nu veel recentere gegevens ingezien worden dan voorheen en hanteert Duitsland ongeveer dezelfde grenzen als Nederland. Voor geboorteregisters geldt nu een privacytermijn van 110 jaar, voor huwelijken van 80 jaar en voor overlijdens van 30 jaar. Recentere gegevens kunnen slechts worden ingezien door afstammelingen in rechte lijn. Dus door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bron: website Centraal Bureau voor Genealogie.

 

Archief gemeente Schinnen

 

De archiefbescheiden van voor 1982 van Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen zijn overgebracht naar het Archief De Domijnen voorheen Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen te Sittard. De archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Schinnen voldoet niet meer aan de eisen, bovendien is er geen studiezaal waar geinteresseerden onder toezicht onderzoek kunnen doen. Onderzoekers kunnen voortaan naar Archief De Domijnen voorheen het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen. Het is met zijn vele andere archieven (ook Beek en Stein) een streekarchief voor de westelijke mijnstreek. Archief De Domijnen Kapittelstraat 6, 6131 ER  Sittard. Tel.: 046-7600250. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 u. E-mail info.ehc@sittard-geleen.eu

 

 

Heeft u oude foto's, bidprenten, dia's, films, akten, tijdschriften?

Gooi ze niet zo maar weg, maar neem even contact met ons op!

 

Vaak komen mens bij het opruimen van een huis, een kamer en noem maar op spullen tegen waar men niet zo van weet wat er mee moet worden gedaan. Ze ver dwijnen dan vaak in het oud papier of kliko. Vaak treft u dingen aan die voor het nageslacht van belang kunnen zijn. We denken daarbij aan foto’s, bidprentjes, dia’s, tijdschriften over de mijnen, katholieke illustraties, boeken over streekge- schiedenis of dialect akten en noem maar op.

Gooi niets weg, maar geef deze spullen bij ons als heemkundevereniging af. Zijn ze dubbel dan kunnen we vaak nog andere verenigingen of onderzoekers  blij mee maken.

Vernietigen kan altijd nog.

Alvast bedankt!

 

 

 

Met betrekking tot inlichtingen over de vereniging bij:

 wil.knarren@historie-schinnen.nl

Met betrekking tot publicaties een aanvullingen op de homepage:

 webmaster@historie-schinnen.nl