Doenrade


De kern van Doenrade is ontstaan langs de oude verbindings- en handelsweg vanuit Duitsland via het plateau richting Maastricht. De oudst bekende naam van Doenrade luidt overigens Dudenrode, een naam die voorkomt in een akte uit 1170. Waarschijnlijk was er echter al langer bewoning in het gebied. Er zijn scherven gevonden die volgens archeologen wijzen op een begraafplaats uit de Frankische tijd. Beeldbepalend voor de Kerkstraat in Doenrade is de gesloten lintbebouwing met het bijbehorend ritme van poortbogen van huizen en boerderijen.


De lint bebouwing langs de Kerkstraat (Dorpstraat) in Doenrade.
maak groter
Rond 1920 zag de Dorpstraat in Doenrade er zo uit. Ook hier poseren de kinderen graag voor de fotograaf als deze doormiddel van een foto voor een ansichtkaart de sfeer in Doenrade wil weergeven. Links de huizen van Bogie en Smeets. Rechts een hondekar die werd gebruikt voor het vervoer van kleine vrachten en werd ook wel gebruikt met een geitebok of schaap.
maak groter
De Dorpstraat. Later werd deze weg die liep vanaf cafe "Op den Hoek tot de Kniekuilenweg in Kerkstraat omgedoopt. De naam Kerkstraat en Valderenweg zijn van latere datum.
Deze foto van rond 1930 laat de eerste electriciteirspalen zien. De draden liepen bovengrond en vooral als men met de vaak hoog opgestapelde hooi en stro-wagens door de straat reed vormden deze een obstakel. Regelmatig viel de stroom dan ook uit of werd deze uit voorzorg uitgeschakeld. Veel huizen hadden in die tijd slechts een lichtpunt dat tussen de woonkamer en de keuken was opgehangen in een gat dat hiervoor speciaal was gemaakt. Op deze foto zien we cafe Bus en het huis Quix Anna Hennen en Victorine Mengelers. Zittend op de stoep Harie Hennen. Aan de overkant het huis van de familie Olieslagers. Zij hadden als eersten in Doerade een luxe auto.
maak groter
Tegenover de Vielder Paedgen lagen het cafe en de smidse van Mengelers. De smid en de cafehouder waren belangrijke personen in een dorp. Hier waren ze verenigd onder een persoon. rechts zien we een gedeelte van het puthuisje. Doenrade had 2 puthuisjes, deze waren ruim 40 meter diep. Doordat Doenrade op een hoogplateau lag en het grondwater diep zat waren er weinig pompen. Het kwam regelmatig voor dat de putten droog stonden. Ook hier zien we de hoge electriciteitpalen die rond 1920 in Doenrade het licht brachten.  Links staan een aantal slagwagens.
maak groter
Kerk van Doenrade gefotografeerd in 2002 door Sjaak Giezenaar met een gedeelte van het gedeelte van het Warblingshuis (Pastorie).
maak groter
Kerkstraat 45 in die tijd  1925 nog Dorpstraat genaamd.
Hier woonden Anna en Frans Offermans zij staan voor hun boerderij. Op de voorgrond, met strohoed, Zef Dassen. De Kerk was omgeven met een hoge muur. Het Warblingshuis had een soort torentje.
maak groter
Ga naar pagina: 1 2 3 4 5 volgende pagina
webmaster.