Schinnen


Het kerkdorp Schinnen bestaat van oudsher uit een kern en enkele buurtschappen, afwisselend gescheiden door een groengebied en enkele bosgebieden. De kern Schinnen is in de loop der tijden gemoderniseerd en aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de dorpsvernieuwing. Zoals iedere stads- en dorpskern, heeft ook Schinnen de tol moeten betalen voor deze noodzakelijke vernieuwingen. Diverse karakteristieke bebouwingen, typisch voor de vroegere dorpskern, gingen voorgoed verloren. De fotoreportage geeft de toestand weer zoals deze in Schinnen en haar buurtschappen was voor de verstedelijking.

Bisschop Wiertz bladert het nieuwste Weg-Wijs-boek door, geflankeerd door Bart en Koen Verheijen die helemaal gehuld zijn in stropdassen. Achter hen v.l.n.r. de auteurs/samenstellers van het boek: Charles Lennartz, Frank Clevers en Hans Maaskant.
maak groter
Een ansichtkaart uit Puth rond 1900. De voormalige situatie van de Bovenste Puth nabij de kerk. Links op de foto ziet men de woning van Knooren, rechts cafe Ruijters en de vergader-repetitiezaal van de fanfare. Op de weg staan o.a. de weduwe Ruijters en mevrouw Stevens.
maak groter
Dennis Lintzen brengt het gebrouwen bier naar de steden.
maak groter
Burgemeester R.S. Diederen, burgemeester van 1 januari 1862 tot 1 juli 1903.
maak groter
Burgemeester D.A.M. Kruijen, burgemeester van 1929 tot 1 juni 1963.
maak groter
Burgemeester Henri Pijls, burgemeester van 17 september 1903 tot 15 november 1928.
maak groter
Ga naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende pagina
webmaster.